Easy movements/rosenrörelser

Easy Movements/rosenrörelser

är ett sätt att hålla sig mjuk i kroppen och vara rörlig i lederna oavsett ålder.

Marion Rosen, grundare till rosenmetoden, är också skapare av denna rörelsemetod som fick namnet Rosenrörelser – numera Easy Movements.

Easy Movements är lätta, enkla rörelser som görs till musik och som går ut på att hålla kroppen mjuk och rörlig. Vid varje pass går man igenom hela kroppen och alla dess leder som på det sättet får en ”rundsmörjning”.

liggande_ben_uppI motsats till gympa ska man inte ta i och ”ge järnet”. Tvärtom, de här rörelserna ska utföras mjukt och långsamt, så att man hinner känna vad som händer i kroppen. Ingenting ska göra ont och man ska inte gå över sina egna gränser. Gör det ont spänner sig musklerna och motverkar det vi vill uppnå – en avslappning samt att hitta nya sätt att röra sig utan anspänning. Det kan leda till att effekten av annan träning blir bättre.

arm_upptDe enkla och naturliga rörelserna passar alla oavsett ålder och kroppens tillstånd. Var och en gör efter sin egen förmåga. Man blir inte trött och svettig av rörelserna, tvärtom känner man sig pigg och avslappnad.

År 1996 certifierades jag som Rosenrörelsepedagog, utbildad bl.a. av Marion Rosen själv. Jag leder rörelsegrupper varje termin sedan många år och blir ofta inbjuden att leda en grupp vid enstaka tillfällen, till exempel gemenskapsträffar. Vid intresse, tag kontakt.