Systemiska Familjekonstellationer

Systemiska Familjekonstellationer

Då och då i livet kan vi sitta fast i något och känna oss blockerade. Osynliga band till andra i vårt familjesystem kan binda och låsa oss mycket mer än vi tror. Gamla händelser, som ibland går flera generationer tillbaka, kan ”leva kvar”  och styra oss i våra liv. Andras ouppklarade trauman kan trassla till vår tillvaro och våra relationer. Vi kan – utan att veta om det – vara insnärjda, sitta fast i andras öden och upprepa samma mönster.

Systemiska Familjekonstellationer är ett sätt att lösa upp intrasslade relationer och förändra gamla mönster.

Metoden är utvecklad av Bert Hellinger och används både i privatliv och organisationer för att hitta vägar till bra lösningar. Metoden kallas även  för ”The Orders of Love”.

Systemiska konstellationer kan också användas inom andra områden, till exempel olika delar, ”del-personligheter” inom en själv. Det kan också vara en vägvisare, när man står inför olika val eller vägskäl i livet.

Man kan ställa upp en egen konstellation (klientplats) eller vara med som “deltagande representant” (ingen egen konstellation). Som representant behöver man inte ha ett speciellt problem för att delta. Det är helt enkelt ett fint sätt att utvecklas som människa.

Jag är konstellationsledare sedan år 2002 och sedan år 2013 också utbildningslärare.          Dr Albrecht Mahr har varit min huvudlärare och jag går kontinuerligt i handledning och fortbildningar hos erkända lärare. Det ger mig påfyllnad och inspiration till att fortsätta att utvecklas i mitt arbete.